National Erasmus + Office +382 20 223 087

Uspješno realizovan program mobilnosti za unapređenje obrazovanja odraslih na Zapadnom Balkanu u okviru projekta VET-WEB

U periodu od 12. do 14. septembra 2023. godine, Centar za stručno obrazovanje je bio domaćin programa mobilnosti u okviru projekta “Valorizacija iskustava u obuci na Zapadnom Balkanu  – VET-WEB” koji je okupio istaknute organizacije i stručnjake iz oblasti neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. VET-WEB projekat ima za cilj unapređenja neformalnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Kroz razmjenu iskustava, analize i institucionalni dijalog, učesnici su se trasirali put za razvoj saradnje u sektoru obrazovanja odraslih u regionu i šire.

Jedna od ključnih tema koja je dominirala ovim događajem bila je standardizacija kompetencija trenera. U tom kontekstu, realizovan je program za trenere u cilju osvješćivanja potreba za ranim prepoznavanjem potreba polaznika programa obuka. U sklopu programa prezentovan je Standard kompetencija za trenere u obrazovanju (LINK) koji je izrađen uz podršku ePale projekta i koji je rezultat međuinstitucionalne saradnje u okvirima EU digitalnog ekosistema.

Program mobilnosti je obuhvatio i pregled sistema neformalnog stručnog obrazovanja u Zapadnom Balkanu. Istaknuti su izazovi sa kojima se suočavaju kreatori obrazovne ponude, uključujući potrebu za usklađivanjem obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada.

Poseban fokus tokom programa bio je usmjeren na osnaživanje ranjivih grupa u procesima sticanja prve kvalifikacije i profesionalnog usavršavanja. Predstavljen je model saradnje koji ima za cilju poboljšanje uključenosti ranjivih grupa u sistem neformalnog obrazovanja.

U ovom periodu predstavnici institucija iz Belgije, Italije, Španije, Albanije i Crne Gore su imali priliku da kroz kolegilani dijalog razmjene iskustva u cilju stvaranja preduslova za razvoj jedinstvenog sistema podrške za slobodno kretanje polaznika u okvirima neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Rezultati komparativne prakse su posljedično doveli do učvršćivanja saradnje u definisanom modelu valorizacije EU alata kao sredstava za bližu saradnju između institucija neformalnog obrazovanja.

 

 

Previous Training and Cooperation activities (TCA) held in Regensburg

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”