National Erasmus + Office +382 20 223 087

UCG i UDG domaćini 20 evropskih i regionalnih univerziteta

Green Tech Western Balkans je dio Erasmus Mundus akcije u koju su uključene zemlje Zapadnog Balkana:Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Ova akcija je omogućila 153 stipendije (28 za evropske, 125 za studente sa Zapadnog Balkana) u okviru saradnje u visokom obrazovanju, istraživanja i inovacija vezanih za područje ekoloških tehnologija. Green-Tech-WB je program koji omogućava studentima da znanje i istraživanja sa evropskih visokoškolskih ustanova prenesu i iskoriste na području Zapadnog Balkana kako bi doprinijeli boljem upravljanju i socijalnoj koheziji regiona, kao i njegovom aktivnijem uključivanju u tokove globalne ekonomije.

Koordinator projekta je Universidade de Vigo iz Španije, a ostali evropski partneri su univerziteti: University of Porto, Portugal; Paderborn University, Njemačka; University of Ljubljana, Slovenija; University of Economics in Katowice, Poljska; University of Split, Hrvatska; University of Chemical Technology and Metallurgy, Bugarska; University of León, Španija.

Uz punu podršku Erasmus kancelarije u Crnoj Gori, UCG i UDG su dobili priliku da preko 30 saradnika i profesora učestvuje u međunarodnoj razmjeni i boravi na evropskim Univerzitetima. Pored ovoga, kao rezultat Green-Tech-WB, Erasmus Mundus projekta uspostavljena je bilateralna saradnja između crnogorskih univerziteta i evropskih partnerskih institucija.

Od 2008. Godine Univerzitet Crne Gore učestvovao je u 16 Erasmus Mundus partnerstava u okviru kojih je blizu 300 studenata, nastavnog i ne-nastavnog osoblja UCG boravilo na razmjeni na partnerskim univerzitetima.

Previous Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (RE@WBC)

174 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”