U Roterdamu održana EAIE konferencija

U Roterdamu (Holandija) je u periodu od 26.-og do 29.-og septembra održana 33. EAIE godišnja konferencija.

EAIE konferencija u Roterdamu bila je od posebnog značaja za zemlje zapadnog Balkana. Iako Erasmus + pravi razliku između trećih pridruženih (Srbija i Severna Makedonija) i trećih nepridruženih zemalja (Albanija, BiH, Kosovo i Crna Gora) koje učestvuju u Erasmus + porgramu, ovo je bila prilika da se okupe svi učesnici zapadnog Balkjana, kao i predstavnici zemalja EU, kako bi kroz diskusiju čuli o politici EK kada je učešće zapabnog Balkana u Erasmus + progarmu u pitanju. Udvostručeni budžet, kao i činjenica da se zemljama ZB dala mogućnost da uzmu učešće u DM, EM JM, kao i u evropskoj asocijaciji univerziteta ide u prilog činjenici da se velika pažnja EK posvećuje region zapadnog Balkana.

Sama činjenica da su učesnici ZB po prvi put pozvani na EAIE konferenciju, I da su tokom konferencije upriličene dvije sesije posvećene zemljama ZB ide u prilog značaju koji se daje region ZB.

Evropska komisija uzima u obzir kontekst regiona ZB, i usklađuje svoje aktivnosti sa strategijama koje postoje na regionalnom i nacionalnim nivoima.

Ovo je bila prilika  i govori I o izazovima koji su brojni, ne samo u region ZB, nego i u zemljama EU.

Neki od učesnika smatrali su da je neophodno da se zemljama ZPB omogući da budu nosioci ICM projekata, kako bi mogli da planiraju mobilnosti sa kim hoće, jer se često univerziteti oslanjaju na prijateljske veze i prethodnu saradnju, jer u suprotnom moraju zamoliti da neko umjesto njih prijavi projekat.

Generalno, predstavnici EU izrazili su pozivno mišljenje o saradnji sa zemljama ZB.

Sledećeg dana na štandu EK, bilo je upriličena sesija koja je zamišljena kao nastavak follow up, koja je imala svrhu da učesnici iz ZB raznijene iskustva o izazovima s kojima se suočavaju., a zatim da to podijele I sa kolegama iz EU.

Uzimajući u obzir činjenicu da je posjećenost obje sesije bila veoma velika, definitivno da postoji obostrani interes za saradnjom.

EAIE konferencija bila je odlična prilika za umrežavanje predstavnika univerziteta sa kolegama ne samo iz EU nego I iz čitavog svijeta, I daje dodatni impuls procesu evropskih integraciji I aktuelizaciji politike proširenja.

 

Previous U Roterdamu održana EAIE konferencija

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”