National Erasmus + Office +382 20 223 087

U Agenciji za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta održan okrugli sto na temu “Implementacija Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori”

Okrugli sto na temu “Implementacija Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, održan je danas u organizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.
Okrugli sto je otvorio direktor Agencije, prof.dr Srđa Popović, navodeći da je znanje najvredniji kapital jedne zemlje i da ulaganjem u kvalitet znanja, a naročito onog na trećoj ljestvici u sistemu tj. visokog obrazovanja, doprinosimo rastu i razvoju ekonomije i kvalitetu života u cjelini.

Na okruglom stolu su govorili predsjednici vodećih evropskih asocijacija u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja g-din Kristof Grolimund, predsjednik Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i g-din Karl Ditrih, predsjednik Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR). Tom prilikom, na jednom mjestu su se okupili svi ključni učesnici u sistemu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori kao implementatori Evropskih standarda i smjernica.

Ulaskom u proces EU integracija i učlanjenjem u Evropski prostor visokog obrazovanja, postavili su se novi izazovi. Stoga, Vlada Crne Gore je osnovala Agenciju u cilju primjene evropskih standarda u visokom obrazovanju. Tek nakon njihove pune primjene, Agencija može postati član asocijacija kao što su ENQA i EQAR. Time se postiže veća mobilnost studenata i olakšava priznavanje crnogorskih diploma.
Predsjednici evropskih asocijacija u oblasti visokog obrazovanja naveli su da obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja predstavlja proces koji je u kontinuitetu i koji se razvija i mijenja, dok eksterna evaluacija predstavlja instrument za zatvaranje ovog kruga. Ovom prilikom su govorili o značaju primjene Evropskih standarda i smjernica (ESG), ali i o potrebi prilagođavanja istih sa specifičnostima konkretnog sistema.

Previous The Round Table on the topic: “Implementation of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the higher education system of Montenegro” was held today at the premises of the Quality Assurance Agency for Higher Education

114 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”