National Erasmus + Office +382 20 223 087

Tempus info day

Obavještavamo Vas da će se TEMPUS informativni dan održati 27. februara u Sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 11:00.

Na Info danu će biti riječi o najnovijim detaljima u vezi sa novim konkursom za Tempus projekte, nacionalnim i regionalnim prioritetima.TakoÄ‘e će biti predstavljeni i rezultati prošlogodišnjeg konkursa.Za sve potencijalne predlagače projekata, TEMPUS info dan je prilika za diskusiju vezano za konkretne projekte prijedloge.

Ovdje možete preuzeti Agendu TEMPUS info dana.

Prezentacije sa TEMPUS informativnog dana :

Previous Western Balkans Urban Agriculture Initiative

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”