National Erasmus + Office +382 20 223 087

Strateška partnerstva

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuke i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuke i mladih, preduzeća, državna tijela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erasmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima Strateških partnerstava, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata (postoje strateška partnerstva za visoko obrazovanje, za stručno i profesionalno obrazovanje, škole, organizacije aktivne u obrazovanju odraslih i kombinovana strateška parterstva).

U strateškim partnerstvima mogu da učestvuju (ne kao podnosioci prijave, već samo kao partneri) i institucije iz partnerskih zemalja ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu.

Prijava se podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu. Ova vrsta projekata traje dve ili tri godine i maksimalni grant iznosi 150.000 eura godišnje (12.500 eura mesečno).

Spisak nacionalnih agencija Erasmus+ programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”