National Erasmus + Office +382 20 223 087

Sastanak koordinatora novoizabranih Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Opšti cilj sastanka je bio detaljno upoznavanje sa praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata, upravljanjem ugovorom o grantu i finansijskim pravilima koja se primjenjuju na CBHE grantove. Sastanak je takođe bio odlična prilika za nove i iskusne korisnike da razmijene znanja i da se povežu sa drugim projektima koji se bave sličnim pitanjima i/ili rade sa istim partnerskim zemljama.

Sastanak je bio podijeljen na plenarne sesije, paralelne radionice i helpdesk.

Radionice su bile namijenjene finansijskim i ugovornim pitanjima i bile su organizovane na engleskom i španskom jeziku. Hepldesk je bio organizovan tokom drugog dana i omogućio je pojedinačnim projektima bilateralnu diskusiju sa osobljem EACEA i Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama o specifičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata.

Događaj je okupio 400 učesnika iz više od 30 zemalja.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

146 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”