National Erasmus + Office +382 20 223 087

Rezultati selekcije: Žan Mone aktivnosti 2018

Objavljeni su rezultati selekcije aplikacija u okviru konkursa za Žan Mone aktivnosti 2018 (EAC/A05/2017). Ukupno su odobrene sa finansiranje 232 aplikacije.

U okviru Erasmus+ Žan Mone fonda izabrano je 180 aplikacija, od kojih 122 aplikacije za Žan Mone module, katedre i centre izvrsnosti, 51 aplikacija Žan Mone projekte i mreže, kao i 7 aplikacija u okviru akcije Podrška udruženjima.

Pored navedenog, 52 aplikacije su izabrane za EU kofinansiranje u okviru fonda Partnerskog Instrumenta.

Organizacije iz Crne Gore su uključene u jedan Žan Mone projekat “UN agenda 2030 – EU agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori”. Projektom koordinira Crnogorska Panevropska Unija.

Lista izabranih aplikacija je dostupna na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).

Previous Selection results: Jean Monnet Activities 2018

270 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”