National Erasmus + Office +382 20 223 087

Rezultati selekcije projekta za 2017. godinu za Erasmus+ izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su uključene u tri regionalna projekta čiji je ukupni budžet 2,7 miliona eura.

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je uključen u projekat “Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju za medicinu bola u zemljama Zapadnog Balkana”, kojim koordinira Univerzitet u Beogradu.

Univerzitet Mediteran je partner u projektu “Tržište električne energije i inženjersko obrazovanje, čiji je koordinator Tehnološko obrazovni institut iz Atine.

Univerzitet Donja Gorica je partner u projektu “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapanog Balkana”, kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu.

U okviru konkursa za 2017. godnu ukupno je izabrano 149 projektnih aplikacija.

Rezultati konkursa su objavljeni na veb stranici Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/node/2043_en.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

358 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”