National Erasmus + Office +382 20 223 087

Rezultati drugog konkursa Tempusa IV

Obavještavamo vas da su objavljeni rezultati selekcije drugog konkursa Tempus projekata (koji je završen 28.aprila 2009.).

Odabrano je ukupno 69 projekata za finansiranje od strane Evropske komisije. Za Crnu Goru su izabrana 4 projekta. Izabrane projekte možete pogledati u listi.

Više informacija o drugom konkursu pogledajte na zvaničnom sajtu Tempusa.

Previous Western Balkans Urban Agriculture Initiative

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”