National Erasmus + Office +382 20 223 087

Prvi cluster sastanak o Tempus projektima

Cilj sastanka je bio predstavljanje ciljeva i rezultata projekata, sa posebnim naglaskom na održivost i uticaj istih na institucionalnom nivou, kao i uticaj na nivou visokog obrazovanja u cjelini.

Imajući u vidu kontekst strukturnih projekata kao takvih, od posebnog je začaja praćenje njihove održivosti i nakon završetka istih, s obzirom da strukturni projekti bave temama od strateškog značaja za ukupnu reform visokog obrazovanja.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

87 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”