National Erasmus + Office +382 20 223 087

Program stipendija Coimbra grupe za mlade istraživače iz Evropskog susjedstva

Prihvatljive zemlje za program stipendiranja za 2017. godinu su sljedeće:

Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonia, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestina, Rusija, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Program stipendija je namijenjen mladim istraživačima (ispod 35 godina).  Aplikanti treba da su državljani i rezidenti jedne od gore navedenih zemalja, i da su članovi akademskog osoblja ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u nekoj od navedenih zemalja. Takođe, u većini slučajeva aplikanti treba da imaju status postdoktoranata ili ekvivalentan status, mada neke institucije mogu ponuditi mogućnosti i za studente doktorskih studija.  

Rok za prijavljivanje: 31 mart 2017. godine

On-line aplikaciona forma je dostupna na linku: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Kontakt osoba za dalje informacije: Anna Quici (quici@coimbra-group.eu).

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

111 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”