National Erasmus + Office +382 20 223 087

Prezentacija Žan Mone programa

Nacionalna Erasmus kancelarija i Ekonomski fakultet organizovali su prezentaciju Žan Mone programa Evropske unije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 18. novembra 2014. godine. Na konferenciji je učestvovao i predstavnik za obrazovanje iz u  EU Delegaije u Crnoj Gori.

Žan Mone program promoviše izuzetnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije.

Predstavnik Izvršne agencije za obrazovanje, audioviztuelnu umjetnost i kulturu iz Brisela (EACEA) predstavio je mogućnosti učešća ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u ovom programu. Na konferenciji su takođe predstavljeni projekti u kojima crnogorske ustanove trenutno učestvuju, kako bi se dao dodatan stimulus ustanovama visokog obrazovanja da učestvuju u ovim vrstama projekata.

Prezentacije:

Žan Mone – Franco Burgio

Žan Mone katedra  Grdana Đurović

Previous Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

214 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”