National Erasmus + Office +382 20 223 087

Prezentacija Žan Mone programa EU i DAAD programa stipendija

Žan Mone, program kroz koji se od 1989. godine uvode studije evropskih integracija na univerzitete širom svijeta, sada se odvija u okviru ERASMUS+ programa kao zasebna aktivnost. Funkcionise kroz grantove za nastavu i istraživanje, akademske debate i podršku institucijama i organizacijama u oblasti evropskih integracija. Godišnji konkurs objavljuje Izvršna agencija Evropske unije, a rok za podnošenje aplikacija za 2015. godinu je 26. mart.

Prezentaciju Žan Monet programa možete preuzeti ovdje. 

Predstavljen je takođe i DAAD program za doktorante iakademsko osoblje, koji nudi mogućnost usavršavanja i istraživanja na njemačkim univerzitetima. Akademsko osoblje i istraživači mogu se prijaviti za istraživačke grantove koji se dodjeljuju na period od jednog do deset mjeseci, dok je taj period za doktorande duži, pa se grantovi mogu dodijeliti i na period do četiri godine. Stipendija obuhvata troškove prevoza i mjesečnu nadoknadu od 750 do 1000 eura . DAAD nudi mogućnost i tromjesečnih istraživačkih boravaka, uz mjesečnu stipendiju od 2.000 do 2.300 eura. 

Na DAAD stipendije se ne može prijaviti bez prethodno izabranog univerziteta, odnosno mentora i partnera u istraživanju. Sve detalje o DAAD programu možete pronaći u prezentaciji

Predstavljanje Žan Mone i DAAD programa organizovali su Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, Nacionalna ERASMUS+ kancelarija i predstavnica DAAD programa u Crnoj Gori.

 

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

69 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”