National Erasmus + Office +382 20 223 087

Prezentacija projekta “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”

Osnovna ideja projekta jeste da se izučavanju ljudskih prava pristupi interdisciplinarno, ne samo iz pravnog ugla, kao što je do sada bila tradicija u regionu, nego i sa sociološkog i političkog aspekta.

Ovaj događaj okupio je predstavnike svih partnera u projektu, predstavnike Ministarstva prosvjete i sporta, Nacionalne Tempus kancelarije, medije, kao i veliki broj studenata. Prisutnima su se obratili dekan Fakulteta političkih nauka Prof. dr Sonja Tomović – šundić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore Gore Prof. dr Mira Vukčević, prorektor Univerziteta Donja Gorica Prof. dr Đorđe Borozan, kao i koordinator projekta Prof. dr Michele Lamb sa univerziteta Roehampton u Londonu. Istaknuto je da je ova oblast je veoma važna ne samo u kontekstu visokog obrazovanja, nego i obrazovanja u cjelini, i kako samo ime projekta kaže u srcu je visokog obrazovanja. Projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja” je upravo jedan od mnogobrojnih projekata koje finansira Evropska komisija u okviru Tempus programa, kroz koji su u prethodnih deset godina, koliko Crna Gora učestvuje u programu postignuti značajni rezultati na planu reforme visokog obrazovanja na gotovo svim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj

Pomoćnica ministra za visoko obrazovanje je naglasila da ministarstvo podržava uključivanje ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u široke međunarodne mreže partnera, kao što je i ovaj projekat, jer je kroz zajednički rad jedino moguće podići kvalitet visokog obrazovanja. Upravo ideja da se  izučavanju ljudskih prava pristupi interdisciplinarno a ne samo iz pravnog ugla, što je do sada bila tradicija u regionu, jeste jedan od ciljeva opisan u Strategiji za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja (2011-2020). Dekan Fakulteta političkih nauka Prof. dr Sonja Tomović – šundić i koordinator projekta Prof. dr Michele Lamb istakle su posvećenost svih partnera uspješnoj realizaciji planiranih aktivnosti.

Takođe je naglašeno da je ovaj projekat važan kao pozitivan primjer saradnje među univerzitetima u Crnoj Gori – Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica.

Previous Održana Radionica „ Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

234 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”