National Erasmus + Office +382 20 223 087

HEInnovate ‘Train the trainers’ – Nagrade za predstavnike univerziteta Donja Gorica i Mediteran

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Evropska komisija u periodu od 15.-og do 16.-og novembra 2018. godine organizovala događaj “HEInnovate ‘Train the trainers’ u Sofiji (Bugarska), koji je imao za cilj okupljanje predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz zemalja Zapadnog Balkana koji su zainteresovani za razvoj i unaprijeđivanje inovativnog i preduzetničkog potencijala ustanova visokog obrazovanja.
Ovaj događaj predstavlja jednu od konkretnih akcija koje su osmišljene kao dio Nove strategije za zemlje Zapadnog Balkana, koju je prošlog februara usvojila Evropska komisija, a ratifikovana je na samitu u Sofiji u maju mjesecu.
HEInnovate, koji su razvili Evropska komisija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je namijenjen pružanju podrške ustanovama visokog obrazovanja prilikom razvijanja njihovog preduzetničkog i inovativnog potencijala. Na ovom događaju su predstavljeni i primjeri dobre prakse, tako da su prisutni imali uvid u metode koje koristi više od 900 ustanova visokog obrazovanja širom svijeta.
Ovom prilikom, Evropska komisija je dodijelila nagradu predstavnicima grupe iz Crne Gore – doc. dr. Anđeli Jakšić sa Univerziteta Mediteran i prof. dr Milici Vukotić sa Univerziteta Donja Gorica – za organizaciju najkreativnije i najinovativnije radionice u okviru ovog događaja, koja je imala za temu uvođenje preduzetničkog duha u sistem visokog obrazovanja. U okviru ove radionice, predstavljen je neobičan pristup kroz analizu Šekspirovih stihova i savremene pop/dance/elektronske muzike, kao i uvođenje najsavremenijih IT tehnologija.

 

 

Previous HERE seminar “Status of Doctoral Candidates EEC/WBC vs EU or wider” was held

41 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”