National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljen poziv za podnošenje prijedloga za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke za zemlje Zapadnog Balkana

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je Evropska komisija objavila drugi po redu poziv za podnošenje prijedloga za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (EAC/S54/2019) za zemlje Zapadnog Balkana.

Cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke je pružanje doprinosa poboljšanju i modernizaciji sistema u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu, kao i osnaživanje povezanosti između sistema stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada. Takođe, ovakvi projekti imaju za cilj i osnaživanje kapaciteta samih ustanova i organizacija na kojima se sprovodi pomenuti proces, putem unaprijeđivanja aktivnosti mobilnosti namijenjenih poboljšanju vještina i kompetencija profesora, učenika i uprave samih ustanova, a značajni su i za dalje usavršavanje učenika u određenim oblastima.

Zemlje koje su kvalifikovane za učešće u navedenoj pilot šemi mobilnosti su programske zemlje u okviru programa Erasmus+, a to su 27 država članica Evropske unije, zatim Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija, kao i partnerske zemlje Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo.

Podnosilac prijave za ovakvu vrstu mobilnosti može biti određena javna ili privatna ustanova ili organizacija koja je aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke sa sjedištem u programskoj zemlji (isključivo državi članici Evropske unije), ili konzorcijum javnih ili privatnih ustanova/organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, i takođe sa sjedištem u nekoj od prethodno navedenih programskih zemalja, pod uslovom da se radi o državi članici Evropske unije.

Partneri u projektu mogu biti: javna ili privatna organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja ili Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu, akreditovanoj od strane lokalnih organa vlasti, ili određena javna ili privatna ustanova/organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja, ili u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu. Partner u navedenim projektima mobilnosti može biti i određena javna ili privatna ustanova ili organizacija aktivna na tržištu rada (određena firma, kompanija), sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja ili u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu.

Partnerstvo u okviru projekta mobilnosti čini najmanje 7 organizacija, od kojih je 5 organizacija sa sjedištem u 3 različite programske zemlje, dok su 2 organizacije iz 2 od 4 zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo). U okviru jednog partnerstva ne može biti uključeno više od 12 partnera.

Aktivnosti koje su na raspolaganju u okviru poziva za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke su sljedeće:

  • Mobilnost koja uključuje identifikaciju ciljnih grupa osoblja, uprave i studenata, pripremu programa obuke, definisanje ishoda učenja i odabir učesnika

  • Mobilnost učenika koja obuhvata: mobilnost učenika na ustanovama ili kompanijama na kojima se sprovodi proces stručnog obrazovanja i obuke, (u trajanju od 2 nedjelje do nešto manje od 3 mjeseca); mobilnost učenika na ustanovama ili kompanijama na kojima se sprovodi proces stručnog obrazovanja i obuke u inostranstvu (u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci)

  • Mobilnost osoblja koja obuhvata: mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave ili u svrhu obuke, u okviru koje je osoblju sa ustanova na kojima se sprovodi stručno obrazovanje i obuka omogućeno da održe predavanja na partnerskim ustanovama na kojima se sprovodi isti proces u inostranstvu. Takođe je omogućeno i osoblju u kompanijama da održe obuku u drugim kompanijama aktivnim u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u inostranstvu

  • Mobilnost osoblja u svrhu obuke u inostranstvu koja je namijenjena profesionalnom razvoju osoblja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u formi prakse ili praćenja svakodnevnog obavljanja posla na određenom radnom mjestu u kompaniji ili organizaciji u inostranstvu koja je aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

 

Dužina trajanja perioda mobilnosti osoblja zavisi od vrste mobilnosti, ali maksimalna dužina trajanja iznosi 3 mjeseca, i obuhvata: aktivnosti obuke, konferencije i seminare, komunikaciju, podizanje svijesti o značaju aktivnosti; aktivnosti diseminacije na nacionalnom i regionalnom nivou; kreiranje i unaprijeđivanje mreža za razmjenu dobre prakse; osmišljavanje i analizu primjera dobre prakse koje imaju za cilj razvoj sveobuhvatnog programa mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.

Maksimum trajanja projekta mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke iznosi 42 mjeseca.

Pilot šema mobilnosti je osmišljena sa ciljem pružanja podrške učenicima prilikom sticanja potrebnih  znanja i vještina značajnih za lični i profesionalni razvoj, ali i radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja. Projekti su osmišljeni s ciljem poboljšanja opšteg kvaliteta nastave u oblasti stručnog obrazovanja i obuke. Takođe je stavljen poseban akcenat na izgradnju kapaciteta nastavnog osoblja koje će učešćem u ovakvoj vrsti mobilnosti steći posebna znanja i iskustva za unaprijeđenje i modernizaciju nastavnog plana, ali i metoda rada na matičnim ustanovama.

Evropska komisija će finansirati najviše 4 projektna prijedloga. 

Maksimalni iznos koji Evropska komisija dodjeljuje za svaki pojedinačni prijedlog za pomenutu pilot šemu mobilnosti iznosi 1 (jedan) milion eura, dok je minimalni iznos 700 000 eura. Predviđeno je da određena finansijska sredstva budu namijenjena i za kofinansiranje, i to u iznosu od najviše 4 miliona eura.

Svaki prijedlog se procjenjuje na osnovu kriterijuma koji obuhvataju: relevantnost projekta (30 poena), kvalitet projektne ideje i implementacije (25 poena), kvalitet projektnog tima (20 poena) i održivost, diseminacija i uticaj očekivanih rezultata (25 poena).

Očekuje se da će u okviru ovog poziva biti finansirano između 800 i 1000 mobilnosti učenika i nastavnog osoblja.

Rok za podnošenje prijedloga je 17. jun 2020. godine u 12.00h, (prema vremenskoj zoni u Briselu).

Prijave se šalju u elektronskoj formi. Moraju biti potpisane od strane pravno obavezujućeg lica u ime organizacije koja podnosi prijavu. 

Prijave se šalju na sljedeću e-mail adresu:

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu

Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije molimo da posjetite sajt Evropske komisije, a za sva dodatna pitanja prilikom podnošenja prijava možete se obratiti na: 

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu 

Previous Objavljeni odgovori na najčešće postavljena pitanja povodom pandemije COVID-19

102 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”