National Erasmus + Office +382 20 223 087

Početni sastanak Erasmus+ CBHE projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Sastanak su otvorili prorektorka Univerzitata Crne Gore prof. dr Maja Baćović, direktorka Direktorijata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, dekan Pravnog fakulteta Velimir Rakočević i kordinatorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević.

Na događajui su učestvovali predstavnici renomiranih partnera na projektu – pravni fakulteti država članica EU – Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Splitu, Evropa Institut Univerziteta u Saarland-u i Regent Univerzitet iz Londona,  kao i Pravni fakultet u Skoplju, ali i partneri iz Crne Gore: Sudski savjet i Centar za obuku sudija i tužilaca. Na sastanku su definisane buduće aktivnosti, projektni ciljevi i očekivani rezultati iz iskustava evropskih partnera.

Projekat “Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG – revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa” (CABUFAL) finansira Evropska Unija u okviru programa Erasmus+ ključna akcija 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i izabran je u konkursu za 2016. godinu.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

144 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”