National Erasmus + Office +382 20 223 087

Partnerstva saradnje

ERASMUS+: PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Partnerstva saradnje nude mogućnosti za razvoj, transfer i/ili implementaciju inovativnih proizvoda i/ili angažovanje u intenzivnim aktivnostima diseminacije i korišćenja postojećih proizvoda ili inovativnih ideja u različitim oblastima u vezi sa sportom i fizičkom aktivnosti. Ona uključuju različite organizacije i aktere u sportu i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Evropskom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Projekti partnerstava saradnje imaju za cilj:

  • Ohrabrivanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti, a posebno kroz podršku realizaciji  EU smjernica za fizičku aktivnost, Evropske nedjelje sporta;
  • Promovisanje obrazovanja kroz sport, sa posebnim akcentom na razvoj vještina, kao i podršku implementaciji EU smjernica za dualnu karijeru sportista; volonterske aktivnosti u sportu;
  • Borbu protiv dopinga, prije svega u rekreativnom okruženju;  namještanja mečeva; nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
  • Poboljšanje dobrog upravljanja u sportu;
  • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu.

Partnerstva saradnje uključuju najmanje 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 10 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”