National Erasmus + Office +382 20 223 087

Panel diskusija „Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo o održavanju panel diskusije pod nazivom “Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”, u okviru pokrenute kampanje o prioritetima novog ciklusa programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

            Inkluzija i diverzitet, zajedno sa zelenom ekonomijom, digitalnom transformacijom i participacijom u demokratskom životu, predstavljaju ključne prioritete novog ciklusa Erasmus+ programa (2021.-2027.). Kao najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta, Erasmus+ program biće i ključni instrument izgradnje znanja, vještina i kompetencija, a i stavova za podršku i njegovanje pomenutih prioriteta u Evropskoj uniji i šire.

           Inkluzija i diverzitet, između ostalih prioriteta, je postala horizontalni prioritet za selekciju projekata finansiranih od strane Erasmus+ programa. Program nastoji promovisati jednake mogućnosti i pristup, inkluziju, raznolikost i pravičnost u svim svojim aktivnostima. Nadovezujući se na uspjeh programa u periodu 2014-2020, Erasmus+ jača svoje napore da poveća mogućnosti koje se nude vićem broju učesnika i širem spektru organizacija, fokusirajući se na njegov kvalitativni uticaj i doprinoseći većem inkluzivnom i kohezivnom društvu. S tim u vezi, u novom ciklusu programa, organizacije učesnice, prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti, treba da imaju inkluzivan pristup, čineći ih dostupnim za različite učesnike.

           Cilj ovog događaja je pokretanje šireg dijaloga o važnosti i relevantnosti inkluzije i diverziteta u obrazovanju u budućim Erasmus+ projektima u lokalnom kontekstu Crne Gore; umrežavanje između akademskih zajednica univerziteta i relevantnih aktera u sferi kako bi zajednički razvijali buduće zajedničke projektne ideje kako bi sistem obrazovanja postao inkluzivniji; identifikacija ključnih ciljnih grupa; kao i otvaranje diskusije o izazovima inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori koji bi mogli potencijalno biti adresirani u budućim Erasmus+ projektima.

           Događaj će se održati 18. oktobra 2022. god. s početkom u 10:00h, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

                 Agenda događaja dostupna je na sledećem link-u

      Molimo da potvdite Vaše učešće najkasnije do 14.-og oktobra na e-mail adresu: erasmusmontenegro@ac.me.

Previous Crna Gora po prvi put kvalifikovana za učešće u pozivu za evropske univerzitete u okviru programa Erasmus+

191 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”