National Erasmus + Office +382 20 223 087

Odžana panel konferencija UMHCG – Mogućnosti učešća mladih sa hendikepom u programu Erasmus+

Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je danas održana onlajn panel konferencija povodom događaja #Erasmusdays (Dani ERASMUS+ programa) pod nazivom “Mogućnosti učešća studenata sa invaliditetom u programu Erasmus+”. Ova konferencija je organizovana od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u okviru projekta EU4ME, koji realizuje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Na panelu su učestvovali predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Nacionalne Erasmus+ kancelarije, kao i Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living – ENIL).

Pomenuti događaj je organizovan s ciljem pokretanja dijaloga o kvalitetnom učešću mladih s invaliditetom u evropskim programima mobilnosti i isticanja važnosti ravnopravnog učešća osoba s invaliditetom u prostoru visokog obrazovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Online konferencija o mogućnostima učešća studenata sa invaliditetom u programu Erasmus+

83 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”