National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održavanje događaja „Erasmus+ u službi zelene ekonomije i održivog razvoja – obrazovanjem ka zelenoj Crnoj Gori”

        Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u prvom u nizu događaja pod nazivom „Erasmus + u službi zelene ekonomije i održivog razvoja – obrazovanjem ka zelenoj Crnoj Gori” u okviru pokrenute kampanje o prioritetima novog ciklusa programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

            Zelena ekonomija, zajedno sa inkluzijom i diverzitetom, digitalnom transformacijom i participacijom u demokratskom životu, predstavljaju ključne prioritete novog ciklusa Erasmus+ programa (2021.-2027.). Kao najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta, Erasmus+ program biće i ključni instrument izgradnje znanja, vještina i kompetencija, a i stavova za podršku i njegovanje pomenutih prioriteta u Evropskoj uniji i šire.

             Zelena ekonomija, između ostalih prioriteta, je postala horizontalni prioritet za selekciju projekata finansiranih od strane Erasmus+ programa. Prednost će imati projekti čiji je cilj razvoj kompetencija u raznim zelenim sektorima, uključujući one u okviru doprinosa iz obrazovanja i kulture ciljevima održivog razvoja, razvoj strategija i metodologija za zelene sektorske vještine, kurikulumi usmjereni na budućnost, kao i inicijative kojima se podstiču planirani pristupi organizacija učesnica ekološkoj održivosti.

             Cilj ovog događaja je pokretanje šireg dijaloga o važnosti i relevantnosti zelene ekonomije u budućim Erasmus+ projektima u lokalnom kontekstu Crne Gore; umrežavanje između akademskih zajednica univerziteta i relevantnih aktera u sferi zelene ekonomije kako bi zajednički razvijali buduće zajedničke projektne ideje u oblasti zelene ekonomije; kao i otvaranje diskusije o izazovima zelene ekonomije u Crnoj Gori koje bi mogle potencijalno biti adresirane u budućim Erasmus+ projektima.

        Događaj će se održati 13.-og juna 2022. god., s početkom u 10:00h, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (sala Mediteran).

                  Agenda događaja je dostupna ovde

Molimo da potvdite Vaše učešće na ovom događaju najkasnije do 9.-og juna 2022. godine na e-mail adresu: erasmusmontenegro@ac.me.

Previous Održan Sajam evropskih projekata: Brojni benefiti za Crnu Goru od EU podrške

100 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”