National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održana svečana dodjela sertifikata studentima prve generacije modula Žan Mone – EMIMI

Na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 23. juna 2022. organizovana je svečana dodjela diploma studentima prve generacije Modula Žan Mone Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI, koji kofinansira Evropska komisija odnosno Evropska izvršna agencija za kulturu i obrazovanje (EACEA).

Studenti Filološkog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka bili u prilici da tokom akademske 2021–2022. pohađaju ovaj multidisciplinarni nastavni program koji su realizovali profesori sa četiri univerzitetske jedinice, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog i Filološkog fakulteta, dok je  istraživačka obuka realizovana u saradnji sa Univerzitetom u Nici.

Zahvaljujući kontinuiranim višegodišnjim aktivnostima Nacionalne Erasmus kancelarije, profesori UCG upoznali su se sa ciljevima i programom Žan Mone akcija i prepoznali atraktivnost ovih projekata i njihove benefite za studentsku populaciju.

Entuzijazam i posvećenost profesorskog tima realizaciji ideje multidisciplinarnog modula imala je za rezultat njegovu uspješnu implementaciju čemu su podjednako doprinijele motivisanost studenata, zainteresovanost za teme koje se odnose na Evropsku uniju kao i aktivna uloga u procesu nastave i obuke. Prethodno ukazuje na činjenicu da su Modul EMIMI pohađali najizvrsniji predstavnici studentske populacije UCG koji su uložili trud kako bi odslušali dodatnih 66 sati nastave iz osam različitih predmeta i prošli obuku korišćenja softvera Hiperbase za statističku obradu tekstualnih podataka.

Tokom prve godine realizacije projekta Žan Mone, uspješno su ispunjeni neki od glavnih ciljeva modula: uvođenje tema iz oblasti evropskih studija tamo gdje one po važećim kurikulumima nijesu zastupljene, inoviranje nastavnih sadržaja, uspostavljanje međudisciplinarne saradnje i sinergije u okviru raznorodnih nastavnih i istraživačkih timova, povezivanje nastave i istraživanja sa aktuelnim društvenim pojavama.

U narednom periodu, Žan Mone EMIMI tim sa UCG planira da proširi poziv za studente svih univerzitetskih jedinica na kojima se ne izučavaju društvene i humanističke nauke. Modul bi trebalo da djeluje inkluzivno kroz uključivanje u nastavu manje zastupljenih ili ranjivih društvenih grupa. Pored diversifikacije i osnaživanja nastavnih sadržaja o evropskim integracijama i migracijama, EMIMI projekat podržaće istraživačke aktivnosti studenata i profesora kao i objavljivanje naučnih radova u vezi sa pomenutim temama.

Događaj su otvorili dekan Filološkog fakulteta prof. dr Igor Lakić i koordinatorka projekta doc. dr Sonja Špadijer. Prisutnima se obratila direktorica Nacionalne Erasmus kancelarije gospođa Vanja Drljević, čestitala je studentima i profesorima na uspješnoj implementaciji modula i istakla značaj i impakt koji moduli Žan Mone imaju.

Ispred studenata prve generacije Modula EMIMI, Ksenija Vukadinović i Radivoje Vuković govorili su o svojim utiscima i značaju ovog iskustva, dok su profesorice Milijana Novović-Burić i Olivera Vušović kao i profesori Dragan Bogojević i Adnan Prekić evocirali pojedine faze realizacije projekta, podijelili impresije i ideje o nastavku projekta.

Previous Održan događaj pod nazivom „Erasmus+ u službi zelene ekonomije i održivog razvoja – obrazovanjem ka zelenoj Crnoj Gori”

276 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”