National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održana online obuka – EU TACSO

U organizaciji EU Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (EU Technical Assistance to Civil Society Organisations – EU TACSO), u periodu od 2.-og do 4-og februara 2021. godine, održana je online obuka o pripremi projektnih prijedloga za tematske EU programe koji su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, medijima i medijskim udruženjima u Crnoj Gori.

Ova obuka obuhvata različite tematske programe koji se finansiraju od strane Evropske unije, uključujući program Erasmus+, program Kreativna Evropa, kao i program Evropa za građane. Predstavnici Direktorata za obrazovanje, mlade, sport i kulturu iz Brisela, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici kontakt tačaka iz Crne Gore su učestvovali na ovoj obuci.

Cilj obuke je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva, medija i medijskih udruženja kada su u pitanju mogućnosti tematskog finansiranja od strane Evropske unije, kao i pružanje pomoći prilikom pripreme projektnih prijedloga u okviru tehničkih zahtjeva za projekte/programe koji se finansiraju od strane Evropske unije.

Vanja Drljević, koordinator Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, predstavila je ključne ciljeve programa Erasmus+ u oblasti visokog obrazovanja. S obzirom da su ciljne grupe ove obuke organizacije civilnog društva, mediji i medijska udruženja iz Crne Gore, poseban akcenat je stavljen na relevantne akcije programa Erasmus+ (Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i Žan Mone) koje su otvorene za učešće ovakvim organizacijama. Vanja Drljević je ovom prilikom naglasila značaj učešća ovakvih neakademskih partnera u pomenutim akcijama, pritom navodeći brojne benefite njihovog učešća. Takođe je predstavila i primjere dobre prakse u Crnoj Gori, ali i pružila relevantne informacije o samoj proceduri prijave.

Prezentaciju Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori možete pronaći ovde.

Previous Karikature

85 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”