National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan završni događaj u okviru “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta održan poslednji u nizu događaja u okviru “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+” pod nazivom “Vocational Education and Training (VET) – participation opportunities and results of Montenegro-Sharing experiences and challenges encountered“.

Cilj događaja bio je okupljanje lokalnih koordinatora odobrenih projekata u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u okviru programa Erasmus+, koji su sa prisutnima podijelili iskustva učešća u ovakvoj vrsti projekata, ali i predstavili određene prepreke i izazove sa kojima su se suočili u dosadašnjoj fazi implementacije. Događaj je takođe poslužio kao prilika za predstavljanje novina u okviru novog ciklusa programa Erasmus+.

Događaj su otvorili g-đa Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije; g-din Goran Drobnjak, Direktor Direktorata za EU integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore; kao i g-din Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći ispod:

Erasmus+ programme novelties and VET opportunities/results – Ljiljana Gogić, Nacionalna Erasmus+ kancelarija

INTERVET project  – Ana Filipović, Privredna komora Crne Gore

 

 

 

 

 

 

Previous “Europe Month – Erasmus+ Month” final activity held at the Ministry of Education, Science, Culture and Sports

83 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”