National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan nacionalni Erasmus+ informativni dan

U prijepodnevnom dijelu programa info dana su predstavljeni rezultati konkursa za 2016. godinu kao i novi konkurs  za prijavu projekata u okviru programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building for Higher Education). Predstavljeni su takođe i novoizabrani projekti u okviru akcije izgranja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Na Erasmus + info danu su takođe predstavljene i mogućnosti učešća u programima kreditne mobilnosti (Credit mobility), zajedničkim master programima (Erasmus Mundus Joint Master Degrees), kao i program Žan Mone.

Prezentacije sa info dana možete pronaći ispod:

Pregled rezultata konkursa Erasmus+ programa za 2016. godinu, Vanja Drljević, NEO

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Vanja Drljević, NEO i Elif Memis, EACEA

Međunarodna kreditna mobilnost, Ranko Lazović, NEO

Erasmus Mundus zajednički master programi, Elif Memis, EACEA

Žan Mone program, Vanja Drljević, NEO

Erasmus+ CBHE projekat PH-ELIM, Prof. dr Ramo šendelj, Univerzitet Donja Gorica

Erasmus+ CBHE projekat CABUFAL, Prof. dr Vladimir Savković, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

Erasmus+ CBHE projekat REBUS, Prof. dr Jelena Jovanović, Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”