National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan nacionalni Erasmus+ info dan

Na info danu su predstavljeni rezultati konkursa za 2017. godinu kao i novi konkurs  za prijavu projekata u okviru programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building for Higher Education). Predstavljeni su takođe i novoizabrani projekti u okviru akcije izgranja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Na Erasmus + info danu su takođe predstavljene i mogućnosti učešća u programima kreditne mobilnosti (Credit mobility), zajedničkim master programima (Erasmus Mundus Joint Master Degrees), kao i programu Žan Mone.

Prezentacije sa info dana možete pronaći ispod:

Pregled rezultata konkursa Erasmus+ programa za 2017. godinu, Vanja Drljević, NEO

Alumni asocijacija zapadnog Balkana, Nina Sekulović

Erasmus+ CBHE projekat HEPMP, prof. dr Goran Nikolić, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Erasmus+ CBHE projekat BUGI, doc. dr Vladan Božović, Univerzitet Donja Gorica

Erasmus+ CBHE projekat ELEMEND, prof. dr Snežana šćepanović, Univerzitet Mediteran

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Vanja Drljević, NEO

Međunarodna kreditna mobilnost (ICM), Ranko Lazović, NEO

Iskustva u impelmentaciji ICM projekta, prof. dr Biljana šćepanović, Univerzitet Crne Gore

Erasmus Mundus zajednički master programi, Vanja Drljević, NEO

Žan Mone program, Vanja Drljević, NEO

EURYDICE mreža u Crnoj Gori, Biljana Mišović, Ministarstvo prosvjete

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

146 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”