National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan HERE seminar o modularizaciji kurikuluma

Predavač na seminaru je bio prof. Volker Ghemlich sa Univerziteta primijenjenih nauka u Osnabriku. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je bio prenošenje iskustava u uspostavljanju i implementaciji modula kroz nastavu i učenje u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ishodi učenja i vrednovanje modula kao i priznavanje istih.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”