National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan HERE seminar o doktorskim studijama u Crnoj Gori

Predavač na seminaru je bila prof. dr Melita Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa. Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.

Prof. dr Melita Kovačević 1 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 2 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 3 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 4 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 5 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 6 ppt

Prof. dr Melita Kovačević 7 ppt

Prof. dr Saša Milić ppt

Prof. dr Mira Vukčević ppt

Prof. dr Zdravko Krivokapić ppt

Vanja Drljević ppt

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

110 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”