National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju

Predavač na seminaru je bio prof. Wolfgang Deicke sa Humboldt Univerziteta u Berlinu. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa. Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je bio prenošenje iskustava u implementaciji obrazovanja zasnovanog na istraživanju u kurikulumu, kao i razvoju institucionalnih strategija za istraživački orjentisano obrazovanje.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.

Prof. Wolfgang Deicke – Session 1

Prof. Wolfgang Deicke – Session 2

Prof. Wolfgang Deicke – Session 3

Prof. Mira Vukčević – tehničke nauke

Prof. Saša Milić – društvene nauke

Prof. Vladimir Pešić – prirodne nauke

Vanja Vukićević – humanističke nauke

Miloš Pavićević – Očekivanja studenata od obrazovanja zasnovanog na istraživanju i njihova uloga u  tom procesu

Branka Žižić – Studentsko iskustvo o integrisanju istraživanja u visoko obrazovanje na Univerzitetu Crne Gore Vanja Drljević – Aktivnosti HERE tima

Vanja Drljević – Aktivnosti HERE tima

 

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

142 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”