National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan Erasmus+ info dan na Pravnom fakultetu

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije upoznali su prisutne studente i profesore sa Erasmus + programom i  predstavili su tzv. Capacity building i Žan Mone projekte, način i rokove  prijavljivanja.  Takođe, bilo je riječi i o Joint Masters Degree programima, koji su namijenjeni studentima zainteresovanim da svoje školovanje nastave na nekom od stranih univerziteta (full degree scholarhips).

Centar za medjunarodnu saradnju i razvoj karijere predstavio je programe mobilnosti i informisao studente o mogućnostima razmjene, upoznao ih sa načinom prijave i dokumentima koja su im potrebna.

Previous HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju” na Univerzitetu Crne Gore

106 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”