National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan Erasmus+ Info dan na Filološkom i Filozofskom fakultetu u Nikšiću

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Filološkim i Filozofskim fakultetom u Nikšiću organizovala je 26. novembra 2018. godine info dan posvećen novom konkursu za prijavu Erasmus+ projekata.

Info dan je bio prilika da se učesnici upoznaju s novinama predstojećih konkursa u okviru akcije izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničkih Erasmus Mundus master programa, kao i programa Žan Mone.

Na info danu su takođe predstavljeni rezultati  selekcije projekata u okviru konkursa za prethodnu godinu. Info dan je bio prilika da se razgovara o konkretnim projektnim idejama za novi Erasmus+ poziv.

Previous HEInnovate ‘Train the trainers’ – Award given to Montenegrin participants

284 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”