National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan “Erasmus+ Contact Seminar” u Tirani

“Erasmus+ Contact Seminar” sa zemljama Zapadnog Balkana održan je u Tirani 24-og i 25-og oktobra 2019. godine. Seminar je organizovala Evropska komisija u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama iz zemalja regiona.

Seminar je okupio oko 200 predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz 34 Erasmus+ programske zemlje, kao i iz partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo). Cilj seminara je bio da kroz aktivnosti “umrežavanja” poveća broja projektnih aplikacija sa regionom u okviru sljedećeg poziva za Erasmus+ program za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i projekte međunarodne kreditne mobilnosti, i na taj način osnaži saradnju između partnerskih i programskih zemalja ovog programa.

Previous Erasmus+ Contact Seminar with the Western Balkans

67 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”