National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljene publikacije o informacionoj pismenosti u okviru Tempus projekta RINGIDE

Kao jedan od rezultata projekta TEMPUS-1-2011-1-IE-TEMPUS-JPHES “Razvoj informatičke pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana”, objavljene su dvije publikacije u oblasti informatičke pismenosti. Publikacije su dostupne u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta Crne Gore:

Piši pravilno  – Vodič za Harvardski („autor-datum“) sistem navođenja referenci – http://phaidra.cis.ac.me/o:492

Smjernice za obuku predavača/praktičara u oblasti informacijske pismenosti – http://phaidra.cis.ac.me/o:506

štampani primjerci istih su dostupni u svim bibliotekama Univerziteta Crne Gore kao i u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Previous Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

375 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”