National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljene dvije studije uticaja Erasmus+ programa na visoko obrazovanje

Obavještavamo vas da je Evropska komisija danas objavila dvije nove studije o uticaju Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja.

Ove opsežne studije, zasnovane na odgovorima iz upitnika gotovo 77 000 studenata i akademskog osoblja i više od 500 organizacija. U periodu 2014-2018. godine, dva miliona studenata i akademskog osoblja u visokom obrazovanju učestovalo je u periodima mobilnosti zbog učenja, obuke i izvođenja nastava u inostranstvu u okviru programa Erasmus+.

Studija uticaja Erasmus+ programa na visoko obrazovanje je usmjerena na uticaj na studente koji su učestvovali u periodima mobilnosti u okviru programa, a posebno uticaja na unapređenje  individualnih vještina, zapošljivost i osjećaj zajedničkog Evropskog identiteta. Nadalje, studija analizira uticaj koji nastavna i mobilnost obuke ima na akademsko osoblje, prije svega na njihove vještine, stavove i korišćenje inovativnih metoda, kao i institucionalni uticaj na same ustanove visokog obrazovanja.

Studija o uticaju Erasmus+ strateških partnerstava u visokom obrazovanju i saveza znanja o ključnim prioritetima politika visokog obrazovanja pruža analizu dva tipa Erasmus+ projekata saradnje: Strateških partnerstava u visokom obrazovanju i Saveza znanja, i njihovu pokrivenost prioritetima i ciljevima politika. Studija ocjenjuje uticaj koji su ovi pojekti imali na nivou sistema/politika, organizacionom i individualnom nivou kao i na koji način se ovaj uticaj odražava na modernizaciju sistema visokog obrazovanja u Evropi.

Glavni zaključci su da Erasmus+ pomaže studentima da pronađu željenu karijeru i brže se zaposle, da jača osjećaj pripadnosti Evropi kod njegovih korisnika, podstiče digitalnu transformaciju i povećava socijalnu uključenost. Drugi rezultati pokazali su da su bivši studenti, koji su bili dio programa Erasmus+, zadovoljniji svojim radnim mjestima od onih koji se nisu makar dijelom školovali u inostranstvu. Osim toga, njihove karijere su u većoj mjeri međunarodne, a vjerovanoća da će raditi u inostranstvu je skoro duplo veća.

 „Impresivno je vidjeti kako program Erasmus+ mladima omogućava napredak na modernom tržištu rada i u sve raznolikijem društvu. Srećan sam što se diplomirani studenti, koji su učestvovali u programu Erasmus+, osjećaju spremniji za nove izazove, imaju bolje mogućnosti za razvoj karijere i svjesniji su koristi koje im EU donosi u svakodnevnom životu. Istovremeno, univerzieti koji učestvuju u programu Erasmus+ nemaju samo izraženiju međunarodnu dimenziju, nego su i u boljem položaju da odgovore na potrebe poslovnog svijeta“, izjavio je evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navračič.

Više od 70 % studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da im je nakon boravka u inostranstvu jasnije šta žele da rade u budućnosti. Studija o učinku na visoko obrazovanje pokazala je i da se 80 % studenata-korisnika Erasmus+, zaposlilo u roku od tri mjeseca nakon diplomiranja, a tri četvrtine njih je navelo da im je iskustvo u inostranstvu pomoglo da dobiju prvi posao. Devet od deset bivših studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da u svakodnevnom radu koriste vještine i iskustva stečena u inostranstvu. Ovi rezultati se objašnjavaju činjenicom da Erasmus+ doprinosi usklađivanju vještina s tržištem rada, jer naglasak stavlja na meke i interdisciplinarne vještine, koje su potrebne firmama u razvoju.

Zahvaljujući projektima saradnje u okviru programa Erasmus+, većina uključenih univerziteta bolje je pripremljena za digitalnu transformaciju. Akademsko osoblje koje je učestvovalo u programu Erasmus+ spremnije je da u svoja predavanja uključi zaposlene u korporativnom sektoru (60 %) nego što su to njihove kolege koji nisu bili dio programa mobilnosti (40 %). Više od 80 % pripadnika akademske zajednice navelo je da je njihovo iskustvo u inostranstvu dovelo do izrade inovativnijeg kurikuluma. Osim toga, dva od tri univerziteta koja su učestvovala u programu navela su da projekti na nivou cijele Evropske unije povećavaju socijalnu uključenost i smanjuju diskriminaciju  u visokom obrazovanju.

Previous HERE seminar “Ranking of HEIs – pros and contras – how is ranking linked to quality in HE, and EU integration process” was held

283 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”