National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljen peti konkurs za Tempus projekte

Kao i u prethodnim konkursima postoje dvije vrste akcija za koje se može aplicirati. To su: zajedniči projekti i projekti strukturnih mjera, u okviru kojih se mogu finansirati nacionalni i regionalni projekti. Prilikom prijave važno je obratiti pažnju na nacionalne i regionalne prioritete koji su definisani za projekte u okviru ovog konkursa. Elektronska forma aplikacije zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom  dostupna je na web site-u Izvršne agencije (EACEA).

         Detalje o postupku i načinu načinu prijavljivanja,kao i nacionalne i regionalne prioritete možete pronaći u Vodiču za apliciranje i na web stranici  Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).

Previous Praški komunike 2001

165 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”