National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljen konkurs za Erasmus Mundus program

Aplikacije za Akciju 1 zajedničke master i doktorske programe se podnose elektronskim putem, za koje će aplikaciona forma aplikacije biti dostupna od februara 2012. godine.

U okviru ove akcije biće izabrano 15 novih master programa i 10 novih doktorskih programa. Aplikacije za Akciju 2 Erasmus Mundus partnerstva se podnose poštom. Ukupan budžet za Akciju 2 u ovom konkursu je 170, 640 miliona eura, a predviđeno je ukupno 6.210 tokova mobilnosti.

U okviru Akcije 3 u konkursu za 2012. Godinu biće izabrano 6 projekata. Ukupan budžet rezervisan za kofinansiranje projekata u okviru ovog konkursa je 1,5 miliona eura. Iznos granta će varirati u zavisnosti od veličine projekta (obično između 100 000 i 350 000 eura). Visina granta Agencije ne može preći 75% ukupnih prihvatljivih troškova.Aplikacije za Akciju tri se takođe podnose poštom.

 Sve detaljnije informacije o konkursu su dostupne na zvaničnoj web stranici Erasmus Mundus programa.

 

Previous Praški komunike 2001

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”