National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljen drugi konkurs za projekte Međunarodne kreditne mobilnosti sa zemljama Zapadnog Balkana

Sve ustanove visokog obrazovanja mogu učestvovati u konkursu, uključujući one koje su već obezbijedile finansiranje projekata u prvom konkursu, kao i ustanove koje nijesu aplicirale ili su bile neuspješne.

Prijave za projekte, sa unaprijed definisanim brojem mobilnosti, podnose ustanove visokog obrazovanja iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. Projekti imaju bilateralni karakter – razmjena se odvija između dvije zemlje – jedne programske i jedne partnerske.

Informaciju o objavljenom konkursu možete pronaći na Erasmus+ web stranici https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160607-second-call-international-credit-mobility_en

 

Tačan iznos sredstava koji je dostupan za svaku od 11 programskih zemalja je naznačen u tabeli ispod.

Programska zemlja

Ukupan iznos sredstava

Belgija

€           513,769

Kipar

€           104,571

Danska

€           276,074

Estonija

€             93,550

BJRM

€               3,663

Island

€             74,557

Irska

€           250,000

Letonija

€               9,138

Malta

€             54,510

Holandija

€           664,402

Velika Britanija

€         1,498,008

 

 

 

 

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

101 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”