National Erasmus + Office +382 20 223 087

OBJAVLJEN ÄŒETVRTI KONKURS ZA TEMPUS PROJEKTE

Obavještavamo vas da je objavljen četvrti konkurs za projekte u okviru Tempus IV programa.

Rok za prijavljivanje je 15. februar 2011.

Detalje o načinu prijavljivanja, možete naći u samom tekstu Konkursa. Prilikom prijave važno je obratiti pažnju na nacionalne i regionalne Tempus prioritete za četvrti konkurs Tempus projekata.

Novi e-formular zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom biće dostupan na web site-u Izvršne agencije (EACEA) i Nacionalne Tempus kancelarije do decembra 2010.

Sve detaljnije informacije možete na naći na web site-u EACEA.

Previous School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2W)

193 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”