National Erasmus + Office +382 20 223 087

Nove mjere za projekte Evropske unije povodom novonastale situacije sa virusom korona

U cilju usvajanja mjera koje su preduzeli nadležni organi na nacionalnom nivou, a u svrhu zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona, konsultovana je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu u Briselu, u pogledu potencijalnog efekta ovih mjera na projekte koji se finansiraju iz fondova EU, a čija implementacija može biti otežana ili djelimično spriječena novonastalom situacijom.

 

Stoga Vas obaviještavamo da su sve organizacije učesnice u projektima mobilnosti u obavezi da pojedinačno kontaktiraju pojedince koji trenutno borave na mobilnosti, ili planiraju da, u sledećih nekoliko nedjelja krenu na mobilnost ili se vrate iz zemlje koja je pogođena ovim virusom, kao i da informišu učesnike da su dužni da poštuju zvanične propise koji su usvojeni od strane nadležnih organa na lokalnom nivou. Obaviještavamo Vas da je potrebno da se predviđene mobilnosti odvijaju regularno, u mjeri u kojoj je to moguće, a na organizacijama učesnicama je odluka o samom toku i načinu odvijanja aktivnosti, sve dok se poštuje okvir mjera koje su donijeli nadležni organi. Ukoliko im je potreban neki drugi vid dodatne pomoći, učesnici u mobilnosti se mogu obratiti ambasadama ili konzulatima u zemlji u kojoj trenutno borave.

 

Takođe napominjemo da svi sklopljeni ugovori o mobilnosti sadrže i stavku “force majeure”, tj. viša sila, koja se odnosi na ograničenja po pitanju mobilnosti. Postojanje razloga za primjenjivanje pravila u okviru ove stavke mora biti naknadno provjereno, i opravdano za svaki pojedinačni slučaj, što će biti predmet analize prilikom procjene troškova i dodjele finansijskih sredstava.

 

Više informacija o novonastaloj situaciji i novim mjerama možete pronaći na sajtu Evropske komisije, kao i na sledećem link-u: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Previous Sastanak na Univerzitetu Adriatik povodom predstavljanja mogućnosti učešća u programu Erasmus+

99 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”