National Erasmus + Office +382 20 223 087

Nacionalni Erasmus + info dan za 2019. godinu

Obavještavamo vas da će se Nacionalni Erasmus + informativni dan održati 13. novembra u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 9.30.

Info dan biće prilika da se učesnici upoznaju s novinama predstojećih konkursa u okviru akcije izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničkih Erasmus Mundus master programa, kao i programa Žan Mone.

Info dan će biti prilika da se učesnici upoznaju i sa rezultatima  selekcije projekata u okviru konkursa za prethonu godinu.

Zato, toplo preporučujemo da uzmete učešća na Info danu, što se posebno odnosi na nove potencijalne korisnike programa.

Agendu info dana možete preuzeti na sljedećem linku

Previous 2019 Erasmus+ Call for Proposals has been published

59 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”