National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+ održan i na Univerzitetu Crne Gore

Danas je u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, u okviru događaja Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, održana četvrta u nizu aktivnosti pod nazivom “Ispričajte Vašu priču – šta nakon perioda mobilnosti? – Prevazilaženje izazova koji se odnosi na priznavanje kredita nakon povratka sa razmjene u okviru programa Erasmus+”.

Cilj ovog događaja, koji je okupio prodekane za međunarodnu saradnju sa svih univerzitetskih jedinica UCG-a, kao i studente koji su učestvovali u razmjeni bio je, kako i sam naziv kaže, razmatranje izazova koji se odnosi na priznavanje kredita po povratku sa razmjene u okviru programa Erasmus+, što predstavlja jedan od problema sa kojima se studenti mogu susresti nakon završetka perioda mobilnosti.

Događaj su otvorili prof. Vladimir Božović, rektor Univerzieta Crne Gore; Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije; kao i predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju i Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Studenti koji su učestvovali u mobilnosti su sa prisutnima podijelili svoja iskustva po pitanju priznavanja kredita, a tokom samog događaja su razmatrana i moguća rješenja za neke od problema koji se tiču ove teme.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći ispod:

Overcoming the credit recognition challenges after Erasmus+ mobility period – Vanja Drljević, National Erasmus+ Office

Credit recognition after the mobility period – Ana Dragutinović, International Relations Office (UoM)

 

 

 

Previous Europe Month – Erasmus+ Month at University of Montenegro

167 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”