National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+ održan i na Fakultetu likovnih umjetnosti UCG-a

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovala je danas zasebnu aktivnost  pod nazivom Promoting EU cultural/art aspects in the framework of Jean Monnet programme” u okviru događaja “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”, u prostorijama Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju.

Cilj ovog događaja bio je predstavljanje mogućnosti učešća koje su na raspolaganju crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja u okviru novog ciklusa programa Erasmus+ (2021.-2027. godine), s posebnim akcentom na aktivnost Jean Monnet (Žan Mone) ovog programa, a neke od primjera dobre prakse u okviru ove aktivnosti predstavila je prof. Ivana Perković sa Univerziteta umjetnosti u Beogradu.

Događaj je prvenstveno bio usmjeren na podsticanje aktivnijeg učešća umjetničkih fakulteta u programu Erasmus+, naročito u aktivnosti Žan Mone ovog programa.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći ispod:

New Erasmus+ programme cycle (2021-2027) – Vanja Drljević, National Erasmus+ Office

Jean Monnet activities – Rina Muhaj, National Erasmus+ Office

Jean Monnet good practice example – prof. Ivana Perković, University of Arts in Belgrade, Serbia

 

Previous Europe Month – Erasmus+ Month held at the Faculty of Fine Arts in Cetinje

85 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”