National Erasmus + Office +382 20 223 087

Ministarski sastanak Platforme za Zapadni Balkan o obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama u Beogradu

U Beogradu je 3-4. juna 2019. godine održan osmi ministarski sastanak Platforme za Zapadni Balkan o obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama. Sastanak je otvorio Mladen Šarčević, srpski ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i Tibor Navračić, evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Jedna od tema sastanka bila je rano obrazovanje, ali i digitalizacija u obrazovanju, srednje stručne škole, priznavanje akademskih kvalifikacija i reformske aktivnosti u Regionu. Ministar prosvjet Crne Gore Damir Šehović je  predstavio cjelokupnu reformu crnogorskog obrazovnog sistema, poručivši da je potrebno dalje razmjenjivati iskustva na projektima finansiranim od strane evropskih fondova i drugih eksternih izvora finansiranja, koji su od velikog značaja za zemlje Zapadnog Balkana.

Ministar Šehović se tokom događaja sastao i sa direktorom Evropske trening fondacije Ćezarem Onestinijem, sa kojim je dogovoreno dalje jačanje saradnje u srednjem stručnom obrazovanju. Dogovorena je i podrška Fondacije u izradi strategije koja će se odnositi na srednje stručno obrazovanje. Evropska trening fondacija je agencija EU koja je fokusirana na razvoj stručnog obrazovanja, preduzetništva i digitalniih vještina.

Platforma Zapadnog Balkana za obrazovanje i nauku je pokrenuta 7. marta 2012. godine, prvim ministarskim sastankom u Danilovgradu, Crna Gora. Ciljevi Platforme su pomoć zemljama kandidatima i pružanje smjernica zemljama potencijalnim kandidatima za njihovo učešće u evropskom okviru saradnje i integraciji sa zemljama članicama EU.

Crnogorsku delegaciju na 8. ministarskom sastanku sačinjavali su predstavnici Ministarstva prosvjete i Nacinalne Erasmus+ kancelarije. Učešće crnogorske delegacije na ministarskom sastanku Platforme je od velikog značaja u smislu posvećenosti EU i međunarodnim standardima u oblasti obrazovanja, te pomoći u implementaciji novih politika i aktuelnih reformi.

Previous The Ministerial meeting of the Western Balkans Platform on Education, Science, Research and Innovation in Belgrade

192 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”