National Erasmus + Office +382 20 223 087

Marie Skłodovska-Curie Action (MSCA) seminar

Marie Skłodovska-Curie Action (MSCA) organizuje seminar na temu „EU-Zapadni Balkan: Obuka i mobilnost za istraživače i institucije“ koji će se u održati u online formi 24. i 25. marta 2021. godine.

MSCA je ključni instrument EU za doktorska i postdoktorska istraživanja i obuku, koji podržava razvoj karijere, mobilnost i obuku istraživača u svim fazama njihovog profesionalnog razvoja i usmjerenim fokusom na zaposlenje i preduzetništvo. Razvoj međunarodnih doktorskih programa i razvoj strateških partnerstava daje MSCA značajan  uticaj na univerzitete, istraživačke institucije i neakademske partnere.

Ovaj seminar ima za cilj da pruži pregled svih MSCA mogućnosti finansiranja u okviru novog okvirnog programa Horizon Europe, praktične obuke o svakoj od MSCA akcija kao i značajnu mogućnost umrežavanja sa učesnicima koji dolaze sa Zapadnog Balkana, ali i iz ostatka Evrope. Pored toga, učesnici seminara će imati priliku da se upoznju sa nacionalnim kontakt osobama MSCA za Zapadni Balkan i kakva vrsta podrške se obezbjeđuje.

Događaj će okupiti oko 250 učesnika koji uglavnom dolaze sa Zapadnog Balkana i iz ostatka Evrope: istraživači, zainteresovane strane za istraživanje i inovacije iz akademskog i neakademskog sektora, kao i predstavnici EU mreža aktivnih u regionu, MSCA saradnici i MSCA nacionalne kontakt osobe.

U nastavku je e-mail adresa za registraciju: MSCAWB2021@vo-europe.eu

Previous Učešće Crne Gore u programu Erasmus+ od 2014. do 2020. godine

105 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”