National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mala partnerstva saradnje

ERASMUS+: MALA PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Mala partnerstva saradnju omogućavaju organizacijama da:

  • razviju i obnove mreže;
  • povećaju svoje kapacitete da djeluju na međunarodnom nivou;
  • razmijene dobre prakse, supotstave ideje i metode u različitim oblastima povezanim sa sportom i fizičkom aktivnosti.

Mala partnerstva saradnju uključuju različite organizacije, kao što su javna tijela na lokalnom, reionalnom i nacionalnom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Mala partnerstva saradnje prije svega imaju za cilj:

  • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu;
  • Promovisanje Evropskih tradicionalnih sportova i igara;
  • Podršku mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija;
  • Zaštitu sportista, posebno najmlađih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti poboljšanjem uslova za treniranje i takmičenje;
  • Promovisanje obrazovanja kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj vještina.

Mala partnerstva saradnje treba da promovišu stvaranje i razvoj transnacionalih mreža u oblasti sporta. Mala partnerstva saradnje treba takođe da podstiču sinergiju između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika za promovisanje sporta i fizičke aktivnosti i da ističu izazove u vezi sa sportom.

Mala partnerstva saradnju treba da uključe najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub. Ona uključuju najmanje tri organiacije iz 3 različite programske zemlje. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 5 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”