National Erasmus + Office +382 20 223 087

Konferencija “Platforma zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku”

Konferenciju su otvorili Slavoljub Stijepović, ministar prosvjete i sporta Crne Gore i Leopold Maurer, šef EU delegacije u Crnoj Gori.Jordi Curell iz Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu predstavio je EU politiku za obrazovanje, obuku i održivi rast u skladu sa Strategijom 2020 i Strategijom godišnjeg rasta. Predstavnici ministarstava obrazovanja zemalja zapadnog Balkana prdstavili su reforme svojih zemalja u okviru agende “ Politika obrazovanja, obuke i održivog rasta na zapadnom Balkanu: Primjeri dobre prakse”.

Predstavnici Evropske komisije Arnaud Appriou i Helene Skikos predstavili su statistiku i pregled pomoći koju EU pruža u okviru svojih programa, kao što su Tempus i Erasmus Mundus, kao i pdrška preko IPA projekata i ETF. Brian Holmes iz Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) predstavio je povećane mogućnosti saradnje u oblasti obrazovanja i obuke kroz centralizovane akcije programa cjeloživotnog učenja (LLP) kao i programa Eurydice, Euroguidance i Europass.

Poslednji dio konferencije bio je posvećen predlozima kratkotrajnih projekta saradnje, sporazuma o radnim modalitetima i predlaganju tema o kojima će se razgovarati na budućim sastancima.

Previous Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

284 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”