National Erasmus + Office +382 20 223 087

Izgradnja kapacita u oblasti mladih

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima između organizacija koje djeluju u oblasti mladih u programskim i partnerskim zemljama.

Projekti izgradnje kapaciteta mladih imaju za cilj: 

  • Podsticanje saradnje i razmjene u oblasti mladih između programskih zemalja i partnerskih zemalja iz različitih regiona svijeta.
  • Poboljšanje kvaliteta i prepoznatljivosti rada mladih, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama i povećanje njihove sinergije i komplementarnosti sa drugim obrazovnim sistemima, tržištem rada i društvom.
  • Podsticanje razvoja, testiranje i pokretanje šema i programa mobilnosti neformalnog učenja na regionalnom nivou (tj. između regiona svijeta)
  • Promovisanje transnacionalne mobilnosti neformalnog učenja između programskih i partnerskih zemalja, posebno ciljajući mlade ljude sa manjim mogućnostima, sa ciljem unapređivanja nivoa komptetencija učesnika i podsticanja njihovog aktivnog učešća u društvu.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”