National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar “Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire”

HERE seminar pod nazivom “Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire” održaće se u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, dana 19. novembra, sa početkom u 9.30.

Ovaj seminar, podržan od strane EACEA kroz misiju tehničke pomoći (TAM), ima za cilj razmjenu informacija o praksama u pogledu statusa doktorskih kandidata u Crnoj Gori i zemljama EU.

Gostujući predavač na seminaru će biti prof. Lucas Zinner sa Univerziteta u Beču, dok će kao panelisti učestovati i predstavnici svih ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore, Ministarstva nauke, kao i studenti doktorskih studija.

Seminar je otvoren za predstavnike akademske zajednice kao i za studente doktorskih studija.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku

Previous National Erasmus+ Information Day 2019

243 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”