National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar o priznavanju prethodnog učenja

Seminar će biti koncipiran kao kombinacija predavanja i radionica, na kom će učesnici biti u prilici da se upoznaju o aspektima priznavanja neformalnog i informalnog obrazovanja, evropske prakse i legislativu kada je ova oblast u pitanju. Učesnici će takođe biti u prilici da čuju o benefitima, procedurama i mogućnostima priznavanja prethodnog učenja u crnogorskom kontekstu, kao i dobre prakse iz EU.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.

 

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

198 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”